آدابتور مدل APPLE -20W
تماس بگیرید .
تماس بگیرید .